Co mogę dla Ciebie zrobić?

Diagnoza, konsultacja neurologopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych

Pierwsza wizyta przebiega w kilku prostych krokach. O jej szczegółach przeczytasz tutaj!

Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna obejmuje zespół działań prewencyjnych, wykorzystujących strategie wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju języka i komunikacji oraz podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wykrycia nieprawidłowości a także zapobiegania ich skutkom.

Wczesna interwencja logopedyczna

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Terapia dzieci z trudnościami szkolnymi

Terapia dzieci z trudnościami szkolnymi to szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.

Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, ale najlepszy czas na naukę czytania to początek wieku przedszkolnego. Metoda symultaniczno-sekwencyjna wczesnej nauki czytania oparta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej.

Praca nad poprawną dykcją i artykulacją

Poprawna dykcja oraz artykulacja to coś, o co warto zadbać już od najmłodszych lat. Zauważyłeś, że Twoje dziecko niepoprawnie wymawia niektóre słowa, a poprawna artykulacja sprawia mu problem? Wspólnie sobie z tym poradzimy!

Diagnoza i terapia ręki

Terapia ręki to głównie usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. To również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. W procesie rozwoju mowy, rozwój dłoni ma ogromne znaczenie. Ośrodki mózgowe odpowiedzialne za ruch ręki są zlokalizowane tuż obok ośrodków odpowiedzialnych za mowę. Dlatego właśnie precyzyjne ruchy dłoni i palców, kontrola wzrokowa i sensoryczna działań umożliwia prawidłowy rozwój mowy. Terapia ręki jest przeznaczona dla dzieci mających problem z koordynacją, z nadwrażliwością dotykową oraz niedowrażliwionych dotykowo, niewidomych oraz słabowidzących.

Logorytmika

To dziedzina, która łączy w sobie terapię logopedyczną oraz rytmikę, dzięki czemu umożliwia zaktywizowanie zarówno sfery słuchowej jak i ruchowej dziecka. Logorytmika proponuje takie połączenie ćwiczeń ruchowych, słuchowych, oddechowych, słownych i muzycznych, by rozwijać mowę oraz możliwie najwięcej umiejętności poznawczych, które gwarantują dziecku w doskonały start w przyszłość.

Chcesz wiedzieć więcej?

735 651 710