Co mogę dla Ciebie zrobić?

Diagnoza, konsultacja, terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych

Dianoza przebiega w kilku prostych krokach. O jej szczegółach przeczytasz tutaj!

Profilaktyka logopedyczna

Profilaktyka logopedyczna obejmuje zespół działań prewencyjnych, wykorzystujących strategie wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju języka i komunikacji oraz podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wykrycia nieprawidłowości a także zapobiegania ich skutkom.

Terapia dzieci dyslektycznych oraz zagrożonych dysleksją

Dysleksja to coraz częściej wykrywane zaburzenie wśród dzieci i młodzieży. Na codziennej drodze dyslektyka stają problemy z koncentracją, trudności ze zrozumieniem poleceń, kłopoty ze skuteczną nauką oraz wiele, wiele innych. Na szczęście można sobie z nimi poradzić dzięki odpowiedniej terapii.

Terapia dzieci z trudnościami szkolnymi

Terapia dzieci z trudnościami szkolnymi to szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.

Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, ale najlepszy czas na naukę czytania to początek wieku przedszkolnego. Metoda symultaniczno-sekwencyjna wczesnej nauki czytania oparta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej.

Praca nad poprawną dykcją i artykulacją

Poprawna dykcja oraz artykulacja to coś, o co warto zadbać już od najmłodszych lat. Zauważyłeś, że Twoje dziecko niepoprawnie wymawia niektóre słowa, a poprawna artykulacja sprawia mu problem? Wspólnie sobie z tym poradzimy!

Diagnoza i terapia ręki

Terapia ręki to głównie usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. To również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. W procesie rozwoju mowy, rozwój dłoni ma ogromne znaczenie. Ośrodki mózgowe odpowiedzialne za ruch ręki są zlokalizowane tuż obok ośrodków odpowiedzialnych za mowę. Dlatego właśnie precyzyjne ruchy dłoni i palców, kontrola wzrokowa i sensoryczna działań umożliwia prawidłowy rozwój mowy. Terapia ręki jest przeznaczona dla dzieci mających problem z koordynacją, z nadwrażliwością dotykową oraz niedowrażliwionych dotykowo, niewidomych oraz słabowidzących.

Logorytmika

To dziedzina, która łączy w sobie terapię logopedyczną oraz rytmikę, dzięki czemu umożliwia zaktywizowanie zarówno sfery słuchowej jak i ruchowej dziecka. Logorytmika proponuje takie połączenie ćwiczeń ruchowych, słuchowych, oddechowych, słownych i muzycznych, by rozwijać mowę oraz możliwie najwięcej umiejętności poznawczych, które gwarantują dziecku w doskonały start w przyszłość.

Chcesz wiedzieć więcej?

735 651 710