Jak przebiega proces diagnozy?

Jak przebiega proces diagnozy?

Pierwsza wizyta zazwyczaj rozpoczyna się od diagnozy, podczas której logopeda stara się ustalić przyczyny zaburzeń mowy.

Krok 1

Wywiad początkowy

Diagnozę zawsze rozpoczynam od wywiadu z rodzicem. Jest to wstęp do dalszej pracy. Podczas jego trwania zbieram istotne informacje dotyczące przebiegu ciąży, porodu, przyjmowanych leków, chorób specjalistycznych, bardziej specjalistyczne pytania takie jak długość ssania smoczka, pierwsze kroki czy też zaobserwowane u dziecka nawyki.

Krok 2

Obserwacja dziecka

Po przeprowadzonym wywiadzie przechodzę do obserwacji spontanicznej mowy dziecka. Zwracam uwagę nie tylko na poprawność artykułowania, ale również na umiejętność zadawania pytań, zasób słownictwa oraz sposób wypowiadania się.
Krok 3

Test rozumienia poleceń

To proste zadanie podczas którego sprawdzam czy Twoje dziecko orientuje się w przestrzeni oraz dobrze rozumie treść poleceń.
Krok 4

Badanie słuchu fonemowego

Na tym etapie sprawdzę czy Twoje dziecko rozróżnia głoski znajdujące się w podobnie brzmiących wyrazach.
Krok 5

Sprawdzenie sprawności narządów artykulacyjnych

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie stanu wędzidełek wargowych oraz podjęzykowego, ruchomości języka, stanu uzębienia, zgryzu, języczka oraz toru oddechowego.
Krok 6

Lateralizacja

Sprawdzamy dominującą rękę, nogę, oko oraz ucho.
Krok 7

Próba wyrazów

Ostatnie zadanie – próba wyrazów! Dzięki niej zobrazuję z jakimi głoskami pacjent ma problem. Na czym polega ten test? Odczytam Twojemu dziecku konkretne wyrazy oraz poproszę o ich powtórzenie.

Gotowi?

Wspólnie zadbajmy o prawidłowy rozwój mowy Twojego dziecka!

735 651 710